Phụ nữ thế giới chống nắng ra sao?

Phụ nữ thế giới chống nắng ra sao? (Hinlet) - Tại Việt Nam, việc khoác váy chống nắng trước khi ra đường đi làm, đi chơi cũng đã trở thành thói quen tốt của nhiều chị em phụ nữ. Do môi trường ô nhiễm, hoặc các hoạt động tiêu cực của con…